Arme si unelte de silex si piatra din eneoliticul Moldovei dintre Carpati si Prut – Vicu MERLAN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 68 Merlan

ARME SI UNELTE DE SILEX SI PIATRA DIN ENEOLITICUL MOLDOVEI DINTRE CARPATI SI PRUT

Vicu MERLAN

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 300          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-105-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Studiul uneltelor oferă multiple posibilităţi de interpretare istorică: ne dă posibilitatea de a cunoaşte stadiul de dezvoltare atins de comunităţile unei civilizaţii; ne permite să reconstituim diferite activităţi întreprinse de oamenii perioadei eneolitice cu ajutorul uneltelor de piatră; ne oferă imaginea reţelei de contacte şi schimburi intercomunitare în vederea obţinerii materiei prime necesare prelucrării uneltelor; în fine, ne dezvăluie un aspect al raporturilor omului cu mediul ambiant în acele timpuri. Rezultatele studiului nostru s-au bazat pe obiectele litice publicate in diverse lucrări de specialitate, pe acele piese aflate în colecţia unor muzee (Suceava, Vaslui, Botoşani, Iaşi, Huşi, Bârlad) şi pe analiza pieselor rezultate din cercetările personale. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • istorie universala, moderna si contemporana
  • istorie antica
  • eneolitic

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 7-64) – Introducere

Cuvânt înainte; Istoricul cercetării; Cadrul geografic; Cadrul cultural-cronologic.

CAPITOLUL II (pp. 65-136) – Materiile prime şi tehnologia prelucrării tilajului şi armamentului litic

Materiile prime ale utilajului şi armamentului litic cioplit, şlefuit, perforat şi zonele de ocurență; Tehnologiile de prelucrare: debitajul şi produsele sale (nuclee, lame, aşchii, deşeuri, etc), retuşarea, şlefuirea şi perforarea.

CAPITOLUL III (pp. 137-166) – Tipologia şi funcționalitatea utilajului şi armamentului litic cioplit

CAPITOLUL IV (pp. 167-206) – Tipologia si funcționalitatea utilajului si armamentului litic slefuit si perforat

CAPITOLUL V (pp. 207-214) – Determinările petrografice ale unor piese litice din Eneoliticul Moldovei

CAPITOLUL VI (pp. 215-230) – Contribuții la studiul materialului litic inedit de la Isaiia (jud. Iaşi), Huşi–Centrul Oraşului, Huşi–Lohan şi Buneşti (jud. Vaslui)

CAPITOLUL VII (pp. 231-242) – Concluzii

ABREVIERI (pp. 243-246)

BIBLIOGRAFIE (pp. 247-280)

ANEXE (pp. 181-298)

Lista aşezărilor eneolitice dintre Carpați şi Prut incluse în lucrare; Planşe.


DESPRE AUTOR


Vicu MERLAN este un reputat arheolog ieșean care a desfășurat ample săpături și observații asupra vulcanilor noroioși, apelor minerale, florei și faunei locale. A publicat articole științifice în reviste de sprecialitate precum „Terra Magazin”, „Magazin istoric”, „Arheologia Moldovei”, „Carpatica” ș.a. În 2005 a obținut titlul de Doctor în Istorie, specializarea arheologie, iar în 2007 a lansat revista cultural-științifică „Lohanul”.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN