Abordarea sistemica a procesului de formare profesionala a adultilor – Irina RUSU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RUSU Abordarea sistemica

ABORDAREA SISTEMICA A PROCESULUI DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

Irina RUSU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 178          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-330-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Librăriaeminescu.ro, Emag, biblox.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.sg, amazon.ae, mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cercetarea  întregii  problematici generate de necesitatea corelării cerinţelor în continuu schimbare ale pieţii muncii şi ale nevoilor şi cerinţelor individuale de formare profesională cu activităţile furnizorilor de formare profesională a adulţilor, ne-a dus la concluzia că identificarea problemelor specifice şi a soluţiilor pentru rezolvarea acestora se pot rezolva numai pe baza abordării sistemice a procesului de formare profesională a adulţilor. O astfel de abordare se concluzionează în analizarea interdependenţelor dintre toate elementele care formează sistemul formării profesionale şi dintre acesta şi mediul său, respective piaţa muncii. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • stiintele educatiei
  • educatie alternativa
  • formare profesionala a adultilor

CUPRINS


LISTĂ ABREVIERI (pp. 7-8)

INTRODUCERE (pp. 9-12)

CAPITOLUL I (pp. 13-78) – Necesitatea, organizarea, strategiile şi politicile formării profesionale a adulţilor în România

Necesitatea obiectivă a procesului de formare profesională a adulţilor în România; Terminologie şi metodologie; Evoluţia formării profesionale a adulţilor în România; Cadrul instituţional privind formarea profesională a adulţilor în România; Cadrul legislativ privind formarea profesională a adulţilor în România; Strategii şi politici în formarea profesională a adulţilor în statele europene.

CAPITOLUL II (pp. 79-150) – Abordarea sistemică a procesului de formare profesională a adulţilor

Noţiuni introductive. Sistem. Structură. Funcţii; Sistemul formării profesionale a adulţilor – un sistem deschis; Premise şi argumente pentru o tratare sistemică a procesului de formare profesională a adulţilor; O posibilă metodologie pentru cercetarea sistemică a procesului de; Factorii care influenţează procesul de formare profesională a adulţilor.

CAPITOLUL III (pp. 151-172) – Necesitatea unor structuri organizatorice la nivelul furnizorilor de formare profesională a adulţilor

Noţiuni introductive privind organizarea firmei; Organizarea procesuală; Organizarea structurală a unui furnizor de formare profesională a adulţilor; Proiectarea unei structuri organizatorice. Tipuri de structuri organizatorice; Documentele care materializează structura organizatorică; Îmbunătăţirea continuă a procesului de producţie.

BIBLIOGRAFIE (pp. 173-176)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

UNGURU, ELENA. (2017). Views on the Systemic Approach to Adult Training Process. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Social Sciences, VI(1), 123-127.

Volumul analizează principalele politici și strategii publice referitoare la pregătirea profesională a adulților în România, integrată în context european. Accentul se pune pe abordarea sistemică a instruirii adulților, atât din punct de vedere sociologic, cât și managerial. Volumul analizat începe cu evidențierea nevoii procesului de formare a adulților în contextul strategiei Lisabona care a fost adoptata de Consiliul European în martie 2000 și reînnoita în 2005. Strategia fundamentează creșterea competitivității europene economie bazată pe ideea de societate și economie bazată pe cunoaștere. Pornind de la aceste premise, volumul reprezintă o analiză largă a sistemului educațional, în special sistemul de pregătire profesională pentru adulți, corelat cu strategiile posibile de dezvoltare a resurselor umane.

VEZI PDF


ACEASTĂ CARTE A FOST CITATĂ ÎN URMĂTOARELE LUCRĂRI


Author: Editura Științifică LUMEN