edituralumen.ro

Editura LUMEN - in elita editurilor stiintifice romanesti! Acreditata CNCS 2012-2015
Subscribe

Standarde de etica

Standarde de etica editoriala la Editura Lumen

1. Evitarea plagiaturii si respectarea proprietatii intelectuale. Editura are o preocupare crescuta pentru respectarea dreptului de proprietate si evitarea plagiatului. Principala raspundere revine autorilor in contractul editorial stipulandu-se expres aceasta obligativitate, inclusiv declaratia pe propria raspundere ca toate materialele ii apartin, citarile se fac in conformitate cu legislatia in vigoare.

2. Se solicita autorului copii dupa dreptul de reprint pentru ilustratii, grafice, tabele etc. care fac obiectul dreptului de autor.

3. Comisia de Etica Cercetarii si Etica Editoriala a Asociatiei Lumen a elaborat prezentul regulament de etica editoriala. Se solicita acolo unde este cazul o declaratie pe propria raspundere a autorului asupra consimtamintului informat in toate lucrarile de cercetare care s-a realizat cu subiecti umani si avizele comisiilor de etica, a cercetarii acolo unde a existat.

4. Solicitarea avizului de etica cercetarii si etica editoriala inainte de publicarea oricarui volum;

5. Publicarea unui volum sau a unui articol intr-o revista se face numai dupa evaluarea etica facuta de 1 sau 2 referenti diferiti de referentii care au evaluat din punct de vedere stiintific lucrarea si care trebuie sa analizeze cel putin urmatoarele aspecte:
a) Riscul de plagiat;
b) Respectarea drepturilor subiectilor umani in cercetare inclusiv dreptul la consimtamantul informat;
c) Dreptul de a se retrage din cercetare;
d) Confidentialitatea datelor cu privire la subiectii inclusi la cercetare;
e) Mentionarea corecta a paternitatii ideilor prin trimiteri bibliografice;
f) Conflictul de interese

6. Pentru evitarea conflictului de interese, volumele si articolele propuse spre publicare nu vor putea fi facute in sistem de peer review de catre rude si afini pana la gradul 2 al autorului;

7. In hotararile consiliului editorial, cat si in alte decizii cu caracter editorial persoanele aflate in conflict de interese nu vor avea drept de vot;

8. Retragerea de la difuzare a unei publicatii. Dupa aparitia unei publicatii in toata perioada in care aceasta se afla in difuzare, aceasta poate fi retrasa de la difuzare la solicitarea comisiei de etica a Asociatiei Lumen pentru urmatoarele motive:
a) Plagiat si incalcarea dreptului de autor;
b) Incalcarea confidentialitatii in cercetarea publicata;
c) Expunerea unor persoane sau institutii la afirmatii calomniatoare si defaimatoare sau la solicitarea expresa a autorului.