edituralumen.ro

Editura LUMEN - in elita editurilor stiintifice romanesti! Acreditata CNCS 2012-2015
Subscribe

Procesul de peer review

Sistem peer review
Descrierea procesului de peer review:

Referentii Editurii Lumen sunt personalitati ale vietii stiintifice sau culturale recunoscute la nivel national si international având titlul stiintific de doctor in specialitate, sau in cazuri exceptionale având calitatea de doctorand.
Tipuri de peer-review desfasurate in cadrul Editurii Lumen: peer-review, blind peer-review si double blind peer-review.

a) Peer-review - procesul de peer-review al revistelor si publicatiilor Editurii Lumen se desfasoara in urmatoarele etape:
- textele sunt analizate in redactie pentru a vedea daca corespund orientarii publicatiei sau categoriei editoriale in care a fost incadrata si daca respecta standardele de calitate editoriala;
- dupa aceasta verificare,  textele articolelor sau abstractul  si fragmentele semnificative, ale volumelor, sau volumul integral dupa caz, sunt transmise Comisiei de referenti a Editurii Lumen;
- referentii comunica redactiei decizia, si, dupa caz, observatiile si exigentele lor;
- redactia transmite autorului decizia referentilor si modificarile solicitate de referenti. Dupa ce modificarile solicitate sunt realizate, textul sau abstractul si fragmentele semnificative, se intorc la aceiasi referenti pentru decizia finala.

b) Blind peer-review - Procesul de Blind Peer Review este acel proces care antreneaza o echipa de experti in evaluarea si revizuirea unui material propus catre publicare. Evaluatorii care participa la aceasta actiune trebuie sa provina din medii stiintifice si academice cât mai variate, din arii de expertiza corelate cu cea propusa prin materialul trimis spre evaluare.

In cadrul Programelor editoriale Lumen, evaluarea stiintifica se face in cel putin una dintre urmatoarele maniere in functie de specificul Programului:

1. Blind Peer Review
Review-erii selectati din baza generala de reviewer ai editurii primesc spre evaluare fie lucrarea integrala, fie cuprinsul, descrierea volumului si fragmente semnificative din acesta. Fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare dupa urmatoarele criterii de evaluare a calitatii stiintifice:
- Calitatea informatiei cu referire la corectitudinea conceptuala a lucrarii;
- Contributia originala a lucrarii si gradul de noutate;
- Claritatea obiectivelor stiintifice ale lucrarii;
- Valoarea metodologiei acolo unde exista sau este necesara;
- Credibilitatea rezultatelor si claritatea acestora in cadrul lucrarilor de cercetare;
- Calitatea bibliografiei si existentei referintelor pentru orice publicatie sau volum cu caracter stiintific;
- Originalitate, profunzime, contributie stiintifica;
- Calitatea redactarii si exprimarii;
- Alte criterii avute in vedere de referent.

Deoarece majoritatea Programelor Editurii Lumen au caracterul unei selectii si nu a unui concurs, lucrarile trebuie sa primeasca un numar minimal de puncte la toate criteriile pentru a fi admise la publicare.

Rezultatele pot fi: - pentru carti si articole in volume colective- acceptare, acceptare cu modificari sau respingere. In cazul in care un referent solicita acceptare iar un altul respinge, lucrarea este evaluata de un al treilea referent a carui propunere are caracter decisiv. In cazul acceptarii cu modificari se solicita autorului efectuarea corecturilor necesare.

2. Evaluarea de catre referenti invitati
Directorul Editurii sau redactorul sef poate solicita, suplimentar fata de peer-review, unor referenti experti cu inalta experienta si recunoastere in domeniu, opinia profesionala asupra volumului ce urmeaza a fi publicat. Acestia pot propune editurii acceptarea volumului, sau pot propune motivat respingerea acestuia.

3. Referenti la propunerea autorului
Autorii sunt invitati sa propuna ei insisi referenti de specialitate odata cu depunerea lucrarii propuse spre publicare. Acestia pot fi coordonatorii tezelor de doctorat, alti membrii ai comisiei doctorale etc.
Opiniile referentilor propusi de autori, vor fi luate in considerare de catre Redactorul Sef sau Directorul Editurii in decizia finala a acceptarii la publicare. Sugestiile referentilor propusi de autor nu pot inlocui peer-review-ul realizat de referenti ai Editurii Lumen.
Programele Lumen Carte stiintifica si Lumen Carte Academica utilizeaza obligatoriu peer-review si optional oricare dintre modalitatile de evaluare mentionate.

Evaluarea editoriala
Pentru toate cartile aparute in Editura Lumen se va realiza o evaluare editoriala, sub aspectul posibilului impact, grupului tinta de cititori, posibilitate de difuzare si promovare etc. In cadrul acestei etape, realizata de redactorii Editurii Lumen, se stabilesc tirajul propus de editura si valoarea cofinantarii acordate de Editura sau Asociatia Lumen. Aceasta poate fi stabilita intre 0 si100%, in functie de calitatea stiintifica sau culturala rezultata din evaluarea referentilor.

Sunt avute in vedere in evaluare editoriala: dezvoltarea pietii de carte in domeniu, numarul de volume pe piata care trateaza aceeasi tema sau teme similare, volume publicate de Editura Lumen pe aceeasi tema sau teme similare, notorietatea autorului, actualitatea temei si dezbaterea pe tema respectiva in Mass – Media si literatura de specialitate, impactul volumelor autorului anterioare evidentiate in vânzari, citari, introducerea volumului in bibliografii etc. sau precomenzi asupra unor carti pe tema volumului sau teme apropiate.

Orice carte cu caracter stiintific sau cultural trebuie sa fie aprobata atât la evaluarea stiintifica si etica,  cit si la cea editoriala pentru a putea fi publicata.
Prin exceptie, cartile cu valoare culturala sau stiintifica deosebita, dar care au adresabilitatea redusa pe piata, vor putea fi propuse spre finantare integrala in cadrul unor Programe ale unor institutii precum: Administratia Fondului Cultural National, Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica sau alte programe ce vor fi disponibile.
Cartile care se incadreaza in aceasta categorie sunt evidentiate  in planul editorial prin  programele: Lumen Cartea de Cultura si Lumen Carte Stiintifica.

Selectii de volume colective in programul Trepte Catre Excelenta
In practica editoriala stiintifica a Editurii Lumen volumele colective se realizeaza in cadrul Programului Trepte Catre Excelenta, acestea fiind de 3 feluri:
1. proceding-urile unor manifestari stiintifice;
2. volume colective cu peer-review;
3. volume colective cu invitatie directa.

In cadrul proceding-urilor, controlul calitatii stiintifice se face de catre board-ul stiintific al conferintei, responsabilitatea acceptarii sau respingerii revenind chairman-ilor. In cazul in care conferintele nu au supus articolul integral procesului de peer-review, acesta se realizeaza in cadrul Editurii Lumen.

Volumele colective cu coordonator si peer-reviewer
In cadrul apelurilor pentru publicare in Programul Lumen Trepte Catre Excelenta, vor exista apeluri tematice generale, pentru lucrari dintr-o anumita arie stiintifica, precum si care vizeaza un domeniu sau subdomeniu particular de cercetare.

Volume colective la invitatia coordonatorului
Editura desemneaza un coordonator de volum cu activitate recunoscuta si semnificativa intr-un anumit domeniu pe care editura o identifica ca fiind de actualitate, relevanta sau putin acoperit pe piata româneasca sau internationala.

Coordonatorul sau coordonatorii, unul sau maxim 3, au libertatea de a invita autori din tara si strainatate care sa scrie pe domeniul respectiv. Selectia se face pe baza analizelor anterioare ale autorilor, respectiv a notorietatii si impactului pe care lucrarile respectivilor autori le au in comunitatea stiintifica.

Coordonatorii sunt responsabili de calitatea stiintifica a volumelor. Un autor este invitat sa publice in baza textelor publicate anterior si nu in baza unei propuneri de publicare, ca atare, responsabilitatea selectiei autorilor priveste atât estimarea calitatii articolului, cât si a riscului unor articole de contingenta.

Coordonatorul  va supune volumul atentiei unor referenti cel putin de aceeasi notorietate stiintifica ca si autorii, realizand un proces de selectie de tip peer-review, administrat in comun de coordonatorul de volum si comisia de calitate a Asociatiei Lumen.  Standardele sunt cele de blind peer-review si nu pot fi mai mici decat cele generale ale Editurii Lumen.

Standarde de acceptare/ respingere

Standardele de acceptare - respingere sunt diferite in functie de fiecare Program in parte, astfel in revistele cu caracter international in special cele indexate sau propuse spre indexare ISI:
- punctajul minim de acceptare trebuie sa fie superior in proportie de 70% din maximum, nici un indicator neputând cobori sub 50% din maximul punctajului posibil.
Singura exceptie o reprezinta Programul de Promovare a Tinerilor Cercetatori unde media punctajului cât si punctajul minim pentru fiecare indicator trebuie sa fie la 70% din punctajul maxim posibil.
Rata de acceptare medie asteptata este de 30% pentru publicatii stiintifice internationale indexate BDI sau pentru publicatiile pentru care Editura asigura vizibilitate internationala inclusiv open sources;