edituralumen.ro

Editura LUMEN - in elita editurilor stiintifice romanesti! Acreditata CNCS 2012-2015
Subscribe

Regulament editorial

1. Editura Lumen a fost infiintata in 2001 si functioneaza in baza Art.6 alineatul J al Actului Constitutiv al Asociatiei Lumen care prevede elaborarea si publicarea de materiale documentare, editarea de carti, reviste, materiale informative, cursuri, afise, brosuri, pliante, albume etc. si Art.8 alineatul J cu acelasi continut din Statutul Asociatiei Lumen.
La infiintarea Editurii Lumen au mai fost luate in considerare paragraful –e- al articolului 8 al Statutului Asociatiei Lumen si anume organizarea de activitati stiintifice culturale, educationale si umanitare, si a literei –i- Organizarea de manifestari, simpozioane si conferinte la nivel local, national si international precum si  alineatul –m-  promovarea contactelor si colaborarilor cu organizatori si organisme similare ori diferite din tara si strainatate.

2. Editura Lumen este un departament distinct al Asociatiei Lumen si functioneaza ca structura profesionala stiintifica incepând cu anul 2001 prin inregistrarea Editurii Lumen la Biblioteca Nationala a României si obtinerea dreptului de producere si difuzare a cartilor si publicatiilor etc.

3. Editura Lumen se subordoneaza Centrului de Cercetari Socio-Umane Lumen ca structura de cercetare privata atestata de A.N.C.S.
Activitatea comerciala a Editurii Lumen inclusiv difuzare de carte, participare la Târguri si Expozitii, organizare de librarii fizice si virtuale proprii, sau incheierea unor acorduri de parteneriat sau difuzare carte se face prin SC Lumen Media SRL având CUI 16359869 si adresa Iasi, Str. tepes Voda Nr.2 in baza contractului de asociatie in participatiune intre cele 2 persoane juridice.

4. Sediul Editurii Lumen este in Iasi, Str. Tepes Voda, Nr. 2, Bl. V1, Sc. F. Editura are un punct de lucru Depozit de carte si Librarie virtuala, la adresa: Iasi, Str. N. Iorga, Nr. 55 B, Bl. R2, Sc. A

5. Siteul oficial al Editurii Lumen este: www.edituralumen.ro pentru limba romana si www.edituralumen.ro/english pentru limba engleza.
Revistele periodice si alte publicatii ale Editurii Lumen au propriile siteuri oficiale.

6. Activitatea editoriala a Editurii Lumen consta in selectia, pregatirea pentru tipar, tiparirea si difuzarea urmatoarelor genuri de tiparituri:
- carte stiintifica;
- carte universitara;
- cursuri universitare;
- reviste si publicatii periodice cu caracter stiintific, sau cultural;
- carte de cultura;
- carte de literatura;
- alte tipuri de carte;
- materiale documentare;
- materiale de promovare;
- publicatii online etc.

7. Activitatea Editurii Lumen se desfasoara pe baza Programelor editoriale aprobate de consiliul stiintific al Editurii Lumen si a caror regulamente se adauga la prezentul regulament al editurii. Infiintarea unui nou Program editorial sau transformarea unuia existent se face prin Act aditional care se considera anexa la prezentul regulament. Calendarul Programelor editoriale ale Editurii Lumen se actualizeaza anual si este facut public pe siteul Editurii Lumen pâna cel târziu luna martie a fiecarui an.

8. Publicarea de carte se face distinct pe colectii, fiecare dintre colectii având autonomie functionala si bord editorial propriu. Regulamentul fiecarei colectii este anexa la regulamentul de functionare a editurii.

9. Revistele si publicatiile stiintifice sunt publicate de Editura Lumen in cadrul Programului de Administrare Publicatii fiecare având autonomie structurala functionala manageriala stiintifica proprie. Functionarea revistelor se face in baza unui regulament de functionare proprie care poate sau nu sa fie anexa la Regulamentul editurii. Fiecare revista publicata de Editura Lumen isi va elabora propriul regulament in termen de maxim un an de zile de la adoptarea propriului regulament sau de la acceptarea publicatiei in administratia editurii Lumen.
Departamentul de consultanta editoriala desfasoara activitati de training editorial si stiintific in parteneriat cu Centrul de Training Lumen, asigura  suportul informational pentru Programele Editurii Lumen asigura consultanta editoriala potentialilor autori, precum si persoanelor fizice sau juridice care solicita acest lucru din partea Editurii Lumen.

10. Toate Programele Editurii Lumen se desfasoara mentinând cele mai inalte standarde academice pentru carte stiintifica, culturale pentru carte de cultura si editoriale pentru toate cartile, publicatiile si Programele Editurii Lumen.

11. Standardele de calitate generale ale Editurii Lumen sunt anexa la prezentul regulament si se aplica tuturor publicatiilor aparute in cadrul Editurii Lumen. Standardele de calitate stiintifica generale sunt anexa la prezentul regulament si orice publicatie cu caracter stiintific aparut in Editura Lumen trebuie sa indeplineasca cel putin aceste standarde de minima calitate. Fiecare colectie, Program editorial, sau publicatie pot avea standarde proprii care exced standardele generale dar nu vor putea diminua aceste standarde generale.
Standardele de calitate culturala sunt anexe la prezentul regulament si trebuie sa fie respectate pentru orice publicatie cu caracter cultural aparut in Editura Lumen.
Colectiile, publicatiile si Programele Editurii Lumen pot introduce norme suplimentare de calitate culturala specifice fara a putea fi diminuate standardele generale.

12. Activitatea editoriala se desfasoara in conformitate cu prevederile urmatoarelor reglementari:
- Legea Nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe;
- Legea Nr.111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea depozitului legal de tiparituri;
- Legea Nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si artelor plastice, ordine ale Ministerului Culturii si Cultelor, sau ale Ministerului Educatiei si Cercetarii in domeniu.

Editura Lumen organizeaza concursuri (selectii editoriale), pe de o parte in scopul de a selecta transparent cartile ce urmeaza a fi publicate si pe de alta parte de a promova valoarea stiintifica si culturala a editurii.

Activitatea Editurii Lumen se desfasoara pe baza Programelor editoriale aprobate de consiliul stiintific al Editurii Lumen si a caror regulamente se adauga la regulamentul editurii. infiintarea unui nou Program editorial sau transformarea unuia existent se face prin Act aditional care se considera anexa la regulamentul editurii. Calendarul Programelor editoriale ale Editurii Lumen se actualizeaza anual si este facut public pe site-ul Editurii Lumen www.edituralumen.ro pâna cel târziu luna martie a fiecarui an.

Publicarea de carte se face distinct pe colectii, fiecare dintre colectii având autonomie functionala si board editorial propriu. Regulamentul fiecarei colectii este anexa la regulamentul de functionare a editurii.

Revistele si publicatiile stiintifice sunt publicate de Editura Lumen in cadrul Programului de Administrare Publicatii fiecare având autonomie structurala, functionala, manageriala si stiintifica proprie. Revistele sunt publicate in numele si sub afilierea unor entitati stiintifice universitare sau de cercetare. Functionarea revistelor se face in baza unui regulament de functionare propriu.

Departamentul de consultanta editoriala desfasoara activitati de training editorial si stiintific in parteneriat cu Centrul de Training si Consultanta Lumen, asigura  suportul informational pentru Programele Editurii Lumen, asigura consultanta editoriala potentialilor autori, precum si persoanelor fizice sau juridice care solicita acest lucru din partea Editurii Lumen.