edituralumen.ro

Editura LUMEN - in elita editurilor stiintifice romanesti! Acreditata CNCS 2012-2015
Subscribe

Publicare lucrari tip proceedings

Publicare

lucrari tip proceedings

Editura Lumen lanseaza un nou program care vizeaza dezvoltarea unui sistem de publicare dar si intermediere in publicare, in domeniul stiintelor socio-umane, in reviste indexate in BDI sau volume (si propunere spre evaluare ISI Thompson Reuters) a unei selectii de lucrari de tip procedings, rezultate din activitati stiintifice precum workshop-uri anuale si simpozioane, paneluri in conferinte, conferinte internationale, precum si alte initiative sugerate de partenerii institutionali si aprobate de Board-ul Stiintific al Lumen.

Programul se adreseaza institutiilor de cercetare si educationale, organizatoare de evenimente stiintifice, si ofera servicii de inalta calitate stiintifica.

A. Publicare si indexare proceedings conferinte in volume/reviste BDI ale Editurii Lumen

B. Intermediere de publicare si indexare in volume/reviste ale unor Edituri straine partenere Editurii Lumen


***

A. Publicare si indexare proceedings conferinte in volume/reviste BDI ale Editurii Lumen

Publicarea lucrarilor de tip proceedings poate fi realizata in limba romana sau engleza, astfel:

I. Publicare in volume colective cu ISBN.

Propunere parteneriate in publicare

Institutiile interesate sunt invitate sa depuna o propunere de colaborare la adresa de email: prlumen@gmail.com care sa contina urmatoarele:

Detalii privind evenimentul stiintific:

· Numele evenimentului stiintific
· Nume prescurtat (daca exista)
· Data evenimentului
· Locatia
· Pagina web a evenimentului (daca nu este disponibila inca, este recomandata trimiterea unui call for papers, sau metoda prin care se promoveaza evenimentul)
· Organizatorii conferintei
· Directorul de conferinta
· Numarul de participanti preconizati (% participanti din tara; % participanti straini)
· Informatii privind editiile anterioare ale evenimentului (daca este cazul)

Detalii privind Proceeding-urile

· Numele coordonatorului de proceedings
· Numarul de lucrari asteptate
· Numar de pagini /lucrare
· Numar total de pagini
· Data de publicare dorita

Alte informatii

· Aveti experienta de coordonator de volum?
· Aveti experienta de referent?
· Cunoastetii polittica de peer review a Editurii Lumen?

Persoana de contact:
Nume:
Afiliere/Adresa:
Telefon:
E-mail:

Beneficii

Institutiile care vor deveni partenere in acest proiect vor avea urmatoarele beneficii:
· Prioritatea in a propune spre publicare un set de lucrari rezultate in urma desfasurarii unui eveniment stiintific
· Servicii de publicare si indexare la preturi competitive
· O selectie de lucrari, propuse de organizator/ institutia partenera, va fi publicata intr-un volum cu ISBN unic.
· Volumul va fi indexat in baze de date internationale recunoscute (RePec, EconPapers, SocioNet).
· Volumul va fi distribuit international, daca organziatorii doresc, prin Amazon.
· Volumul cu ISBN, va fi propus spre evaluare ISI Web of Knowledge

Conditii de Publicare

Organizatorii evenimentului stiintifc, a caror lucrari au fost propuse spre publicare au urmatoarele sarcini:

· responsabilitatea de a numi coordonatorul de volum,
· trimiterea lucrarilor finale catre editor, in conditiile stabilite de catre Editura
· realizarea procesului de peer review prin alocarea lucrarilor catre referenti stabiliti de acestia, membri ai comitetului stiintific al conferintei/evenimentului stiintific.Editura Lumen va putea solicita formularele de peer review pentru lucrarile acceptate la publicare si propuse.

Volumul va contine minim 25 lucrari, si minim 200 pagini, in format A5.
Costul serviciilor de publicare si indexare este de 40 Euro/lucrare

II. Publicare in special issue cu ISSN

Publicarea de proceedinguri rezultate in urma unor evenimente stiintifice in domeniile stiintelor sociale si umaniste se va putea realiza intr-una din revistele aparute sub egida Editurii Lumen, indexate BDI :

· Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala
· Postmodern Openings

Propunere parteneriate in publicare

Institutiile interesate sunt invitate sa depuna o propunere de colaborare la adresa de email: prlumen@gmail.com care sa contina urmatoarele:

Detalii privind evenimentul stiintific:

· Numele evenimentului stiintific
· Nume prescurtat (daca exista)
· Data evenimentului
· Locatia
· Pagina web a evenimentului (daca nu este disponibila inca, este recomandata trimiterea unui call for papers, sau metoda prin care se promoveaza evenimentul)
· Organizatorii conferintei
· Directorul de conferinta
· Numarul de participanti preconizati (% participanti din tara; % participanti straini)
· Informatii privind editiile anterioare ale evenimentului (daca este cazul)

Beneficii

Institutiile care vor deveni partenere in acest proiect vor avea urmatoarele beneficii:

· Prioritatea in a propune spre publicare un set de lucrari rezultate in urma desfasurarii unui eveniment stiintific
· Servicii de publicare si indexare la preturi competitive
· O selectie de lucrari, propuse de organizator/ institutia partenera, va fi publicata intr-un numar special cu ISSN unic.
· Lucrarile, in forma extinsa si abstracte, vor fi indexate in baze de date internationale recunoscute (Index Copernicus, Ideas. RePeC, EconPapers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio, EBSCO.).
· Promovare internationala: prin postarea logo-ului Conferintei si a informatiilor acesteia pe website-ul Editurii Lumen.
· Special issue as Open Access : Toate lucrarile publicate in numere speciale de proceedings for fi disponibile in sistemul Open Access, pe site-ul revistei in care se va realiza publicarea.

Conditii de Publicare

Organizatorii evenimentului stiintifc, a caror lucrari au fost propuse spre publicare au urmatoarele sarcini:

· responsabilitatea de a numi coordonatorul de volum,
· trimiterea lucrarilor finale catre editor, in conditiile stabilite de catre Editura
· realizarea procesului de peer review prin alocarea lucrarilor catre referenti stabiliti de acestia, membri ai comitetului stiintific al conferintei/evenimentului stiintific. Editura Lumen va putea solicita formularele de peer review pentru lucrarile acceptate la publicare si propuse.
· Publicarea se va realiza respectand conditiile de publicare in special issue pentru fiecare revista in parte:
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala - http://revistaromaneasca.ro/special-issues/
Revista Postmodern Openings - http://postmodernopenings.com/special-issues

B. Intermediere de publicare si indexare in volume/reviste ale unor Edituri straine partenere Editurii Lumen

Editura Lumen ofera servicii de intermediere la publicare si indexare in volume si/sau reviste aparute sub egida unor edituri straine partenere Editurii Lumen, in baza unor proiecte in derulare sau dezvoltate la cerere.

In calitate de editura dar si de centru de cercetari, Lumen realieaza intermedierea in comunicarea cu parteneri straini pentru a facilita publicarea unor lucrari rezultate in urma unor cercetari indidividuale sau institutionale, in urma desfasurarii unor evenimente stiintifice sau alte initiate propuse de institutiile interesate din domeniul stiintelor umane.

Pana in prezent colaboram eficient cu edituri precum:
· Elsevier Publishing – United Kingdom
· Medimond - Monduzzi Editore International Proceedings Division – Italia
· Cambridge Scholars Publishing- United Kingdom
· LAP Lambert Publishing - Germania
· Éditions Universitaires Européennes – Franta

Detalii privind evenimentul stiintific:
· Numele evenimentului stiintific
· Nume prescurtat (daca exista)
· Data evenimentului
· Locatia
· Pagina web a evenimentului (daca nu este disponibila inca, este recomandata trimiterea unui call for papers, sau metoda prin care se promoveaza evenimentul)
· Organizatorii conferintei
· Directorul de conferinta
· Numarul de participanti preconizati (% participanti din tara; % participanti straini)
· Informatii privind editiile anterioare ale evenimentului (daca este cazul)

Beneficii

Institutiile care vor deveni partenere in acest proiect vor avea urmatoarele beneficii:

· Servicii de publicare si indexare la preturi competitive
· O selectie de lucrari, propuse de organizator/ institutia partenera, va fi publicata intr-un numar special cu ISSN unic/volum cu ISBN, oferite de una din Editurile pentru care organizatorul opteaza si se incep demersurile de intermediere.
· Lucrarile in reviste, in forma extinsa si abstracte/volumele vor fi indexate in baze de date internationale recunoscute
· Recunoastere international prin publicarea intr-o editura internationala.

Conditii de Publicare

Organizatorii evenimentului stiintifc, a caror lucrari au fost propuse spre publicare au urmatoarele sarcini:

· responsabilitatea de a numi coordonatorul de volum,
· trimiterea lucrarilor finale catre editor, in conditiile stabilite de catre Editura partenera.
· realizarea procesului de peer review prin alocarea lucrarilor catre referenti stabiliti de acestia, membri ai comitetului stiintific al conferintei/evenimentului stiintific. Editura partenera va putea solicita formularele de peer review pentru lucrarile acceptate la publicare si propuse.

Costurile publicarii se vor stabili caz cu caz, functie de partenerii implicati
Numarul minim pentru care se poate incepe un proces de intermediere in vederea publicarii intr-o editura straina partenera Editurii Lumen este de 100 lucrari.

Propunerile de colaborare sunt asteptate la adresa de email: prlumen@gmail.com